Our Story

About Minh Master Chef

Sự hài lòng của ông YASUHITO IGARASHI và đồng nghiệp

Tổng Giám đốc công ty Cp thực phẩm Nippoham Việt Nam - Ông YASUHITO IGARASHI và đồng nghiệp đã có một chuyến thăm và thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng Shibashi, ông đã cảm thấy rất hài lòng về sự tiếp đón nhiệt tình của nhà hàng cũng như các món ăn. Về bản thân Mastercheft Minh thì rất vui và vinh dự, ông nói"tự hào của những người đầu bếp chúng tôi nói riêng và tập thể cán bộ công nhân viên nhà Hàng nhật bản Shinbashi 65 triệu Việt vương nói chung !"

Sau đây là một vài hình ảnh của thực khách ông Ông YASUHITO IGARASHI và đồng nghiệp

Ông  Ông YASUHITO IGARASHI và đồng nghiệp đến thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng nhật shinbashi

ẩm thực tại nhà hàng nhật

Sự hài lòng của ông Yahuhito Igarashi khi thưởng thức ẩm thực

Sự hài lòng của ông Yahuhito Igarashi khi thưởng thức ẩm thực tại Shinbashi

Sự hài lòng khi thưởng thức ẩm thực

Tags Sự hài lòng của ông YASUHITO IGARASHI và đồng nghiệp Chef Minh Minh Masterchef