Our Story

About Minh Master Chef

Chương trình đào tạo Masterchef

Bên cạnh đó anh còn tham gia nhiều chương trình từ thiện cũng như đào tạo nấu ăn miễn phí hay đào tạo nấu ăn cho những em có hoàn cảnh đặc biệt, hay mở lớp đào tạo nấu ăn. Với lòng tâm huyết và yêu nghề Masterchef Nguyễn Văn Minh mong rằng sẽ để lại cho đời một nụ cười cũng như mang lại giá trị văn hóa về sau, mong muốn của ông là đạo tạo một thế hệ trẻ là người có ích cho xã hội, đó là mong muốn và đóng góp của ông cho xã hội cũng như đời sống 

Sau đây là hình ảnh dạy nấu ăn của ông với học viên

Đào tạo nấu ăn

Tags Chương trình đào tạo Masterchef Chef Minh Minh Masterchef