Our Story

About Minh Master Chef

Masterchef Minh đại diện cho nhà hàng Shinbashi tặng quà cho giải Golf họ Dương

Sau đây là hình ảnh Masterchef Minh đại diện cho nhà tài trợ kim cương nhà hàng Shinbashi 165 Triệu Việt Vương tặng 130 triệu tiền Vocher cho giải Golf họ Dương. 

Trao quà cho Ông Dương Hắc Long Tổng thơ ký hiệp hội golf họ Dương

Trao quà cho Ông Dương Hắc Long Tổng thơ ký hiệp hội golf họ Dương 

Anh minh đại diện cho nhà tài trợ kim cương tặng 130 triệu tiền Vocher cho giải Golf họ Dương !

Anh minh đại diện cho nhà tài trợ lên nhận hoa và kỷ niệm chương 

Các Quý  cô  họ Dương tham gia giải golf tại sân golf Long Biẻn

Các Quý  cô  họ Dương tham gia giải golf tại sân golf Long Biẻn

Nhà tài trợ kim cương cho giải Golf họ Dương tại sân Golf Long Biên ….!

Nhà tài trợ kim cương cho giải Golf họ Dương tại sân Golf Long Biên ….!

Tags Masterchef Minh đại diện cho nhà hàng Shinbashi tặng quà cho giải Golf họ Dương Chef Minh Minh Masterchef